Política de Privacitat

Ajuda

La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat posa en coneixement dels usuaris de la seva aplicació informàtica, la política duta a terme pel que fa a el tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis de contacte i ús de la aplicació informàtica de l'Agència de Col·locació autoritzada amb número malcoiacom per contactar amb la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, així com l'accés a la seva pàgina pròpia, que impliquin la comunicació de les seves dades personals a la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat.

 1. Identificació de l'responsable de l'arxiu
  La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat.
  C/ Sant Mateu, 3 (Edifici Àgora) ALCOI/ALCOY,
  CIF P0300075I.
  Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@lamancomunitat.org.
 2. Actualització de les polítiques
  La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat modificarà, sense previ avís, la present política de privacitat sempre que sigui necessari per adequar la mateixa a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència de Protecció de Dades o objecte legítim de. Qualsevol modificació d'aquesta política no obstant l'anterior, serà publicada i advertida en l'aplicació informàtica de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat i en la política mateixa. Per tot l'anterior, La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat recomana als usuaris la lectura periòdica d'aquestes polítiques per tal de poder conèixer els canvis que en les mateixes s'efectuïn.
 3. Finalitat de el fitxer
  La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat informa l'usuari que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: creació de les fitxes de productors, de clients i registre i comunicació de comandes. En el cas de la tramitació de les comandes, la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat compartirà les dades de client a tercers, els proveïdors dels productes que componen la comanda, únicament amb la finalitat de la tramitació del mateix.
 4. Consentiment
  S'informa que quan l'usuari no mantingui relacions contractuals amb la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, i es registri al portal o tramiti comandes, dit usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, amb les finalitats establertes anteriorment.
 5. Identificació dels destinataris respecte dels quals La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers
  La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades per a la tramitació de comandes, en els casos que així es requereixi, d'acord amb la legislació vigent en cada matèria i en cada moment. Així, com la resta de comunicacions previstes segons llei.
 6. Qualitat de les dades
  La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat adverteix l'usuari, que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquests efectes, l'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol dany, directe i / o indirecte que causi a tercers oa La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment, l'usuari que utilitzi les dades personals d'un tercer, respondrà davant aquest de l'obligació d'informació establerta a l'article 14 de l'RGPD (UE) 2016/679, per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides d'el mateix interessat, i / o de les conseqüències de no haver-li informat. Les dades personals seran emmagatzemades el temps necessari per complir amb les finalitats i fins a la prescripció de responsabilitats.
 7. Exercici dels drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades per La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat
  La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat informa l'usuari de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió o dret a l'oblit, limitació de tractament i portabilitat, iniciant la sessió al compte i gestionant el seu perfil des d'aquesta aplicació, o dirigir-se per escrit a C / Sant Mateu, 3 (Edifici Àgora) ALCOI / ALCOY, Alacant o remetent correu electrònic a dpd@lamancomunitat.org.
 8. Ús de formularis per a la recollida de dades personals per la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat
  S'inclou una llegenda en el formulari de recollida de dades, on s'indiquen totes les condicions per al tractament de les dades de caràcter personal d'acord amb l'article 13 de l'RGPD, com ara el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades, les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es duguin a terme, i el consentiment per als tractaments de dades de caràcter personal que es realitzin.

Mesures de seguretat adoptades amb relació a el tractament de les dades personals
La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat informa l'usuari que, de conformitat amb el que disposa el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i els caps de el tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc.

Información sobre Cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayude a optimizar su navegación web. No se utilizan cookies para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.